Praktijkgegevens

Praktijkinformatie


Huisarts
  De heer R. Frankenhuis       BIG: 39020996401

De heer Frankenhuis is sinds 1984 werkzaam als huisarts in de Haagse Beemden en is in 2007 toegetreden tot de coöperatieve vereniging Zorggroep Het Huisartsenteam (HHT).

In 2006 is Het Huisartsenteam Frankenhuis door de Nederlands Huisartsen Genootschap geaccrediteerd en voldoet de praktijk aan alle getoetste kwaliteitseisen. Sinds 2001 is dhr. Frankenhuis SCEN-arts (Steun en Consultatie bij Euthanasie in Nederland) en vanaf 1 maart 2007 staat hij ingeschreven in het register van het College voor Huisartsen met Bijzondere Bekwaamheden als Kaderhuisarts Palliatieve Zorg.

Naast het uitoefenen van het huisartsenvak is de heer Frankenhuis ook bestuurlijk actief, zowel binnen de beroepsgroep als daarbuiten. Zo is hij voorzitter van de Doe Een Wens Stichting Nederland, een organisatie die de liefste wens vervult van kinderen in de leeftijd van drie tot achttien jaar met een levensbedreigende ziekte.


Assistentes
  Hendriek van Nieuwenhuize
  Suzanne Scheffers


Praktijkondersteuner
  Paulien Ernst-Neefs


Praktijkmanager
  Tara van den Beemt-Hoeve


Praktijkondersteuner GGZ
  Margot MutsaersOuderenzorg 
  Lieve Maas     wijkverpleegkundige
  Margot Verkuylen   specialist ouderenzorg
  Marna de Jongh   casemanager dementie


Huisarts(en) in opleiding

Deze praktijk biedt studenten geneeskunde van de Universiteit Maastricht de mogelijkheid om hier hun co-schap huisartsgeneeskunde te lopen. Dit gebeurt ongeveer 2-3 keer per jaar. De co-assistent kijkt en luistert mee en mag, in een later stadium, zelf een spreekuur houden. Indien u er de voorkeur aan geeft om iets alleen met de huisarts te willen bespreken is dit natuurlijk altijd mogelijk. Schroom dus niet en meldt u dit dan even vooraf aan de assistente.


Patiëntenstop
Wij kunnen tijdelijk helaas geen nieuwe patiënten aannemen. Dit doen wij om te voorkomen dat de wachttijd voor onze huidige patiënten te hoog oploopt.

Tarieven 
In deze praktijk worden de tarieven gehanteerd van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Voor meer informatie zie de website van de NZa.


Legitimatie
Het is wettelijk verplicht dat u zich bij een bezoek aan de huisarts kunt legitimeren. Dit kan middels een geldig paspoort of rijbewijs. Ook dient u altijd uw verzekeringspasje te tonen.


Niet tevreden?
Ondanks ons streven naar een hoge kwaliteit van zorg en de zorgvuldigheid waarmee door ons wordt gewerkt, kan het voorkomen dat u niet tevreden bent over de gang van zaken of een minder prettige ervaring heeft opgedaan gedurende een behandeling of begeleiding. Misschien heeft u zaken opgemerkt die voor verbetering vatbaar zijn.

Wij stellen het bijzonder op prijs als u deze ervaringen of opmerkingen met ons wilt bespreken. Wij kunnen dan samen met u zoeken naar een verbetering of oplossing.
Is de onvrede, ook na een gesprek, van dien aard dat u een klacht wilt indienen, dan kan dat natuurlijk ook. Lees hier meer.


Routebeschrijving
Ter hoogte van NS-station Prinsenbeek de wijk Haagse Beemden, Kesteren, in (Hambroeklaan). Na het passeren van het sportcentrum Younited en het politiebureau op de T-spliting rechtsaf: dit is de Arenberglaan. Na ongeveer 500 meter – u heeft inmiddels een voorrangsfietspad en een groenstrook gepasseerd – vindt u de praktijk aan uw rechterhand: Arenberglaan 229.


OV
Komt u met de bus: lijn 2 rijdt door de Arenberglaan, uitstappen bij halte Elzenbroek.
Het Huisartsenteam Frankenhuis Waarneming
Spoed (076) 541 84 44 (1) Praktijk (076) 541 84 44
Adres Arenberglaan 229
4822 ZN Breda
Kaart
Huisarts(en) R. Frankenhuis