Praktijkgegevens

Kwaliteit


CHBB-register Kaderhuisarts Palliatieve Zorg
Sinds 1 maart 2007 is dr. Frankenhuis in het register van het College voor Huisartsen met Bijzondere Bekwaamheden ingeschreven als Kaderarts Palliatieve Zorg. Het College voor Huisartsen met Bijzondere Bekwaamheden is door de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) en het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) opgericht om registers voor huisartsen met bijzondere bekwaamheden in het leven te roepen. Deze registers zijn bedoeld om de kwaliteit van de huisartsenzorg een positieve impuls te geven en huisartsen erkenning te geven voor hun bijzondere bekwaamheden. Er zijn zes registers: echografie, oogheelkunde, kaderhuisarts palliatieve zorg, kaderhuisarts GGZ, kaderhuisarts astma/copd en kaderhuisarts supervisor. In alle gevallen is sprake van omschreven extra bekwaamheden, waarvoor een aparte opleiding in aanvulling op de huisartsenopleiding vereist is.
Kijk op www.chbb.nl voor meer informatie over het CHBB en zijn registers.


Kwaliteitskeurmerk
Voor huisartsen die werken aan verbetering van de zorg.
Dr. Frankenhuis heeft in oktober 2006 een kwaliteitskeurmerk behaald van de Nederlands Huisartsen Genootschap. Met dit keurmerk laat een huisartsenpraktijk zien dat zij kwaliteit belangrijk vindt en dat zij blijvend en systematisch werkt aan verbetering. Lees hier meer over waarom dit belangrijk is, hoe zo’n kwaliteitskeurmerk werkt en waarom ook uw mening van belang is.


Jaarverslag 
Het Huisartsenteam Frankenhuis maakt deel uit van Het Huisartsenteam, een samenwerkingsverband van veertig zelfstandig werkende huisartsen in West-Brabant. Het Huisartsenteam staat bekend om haar innovatieve instelling en zoekt continu naar goede oplossingen die een positieve bijdrage leveren aan de gezondheid van patiënten. 
  Lees het jaarverslag 2017.


Jaarverslag
Het Huisartsenteam staat bekend om haar innovatieve instelling en zoekt continu naar goede oplossingen die een positieve bijdrage leveren aan de gezondheid van patiënten. 

Lees het jaarverslag 2017
Het Huisartsenteam Frankenhuis Waarneming
Spoed (076) 541 84 44 (1) Praktijk (076) 541 84 44
Adres Arenberglaan 229
4822 ZN Breda
Kaart
Huisarts(en) R. Frankenhuis