Praktijkgegevens

Afspraak maken


U kunt op verschillende manieren een afspraak maken met uw huisarts. 
  Maak gebruik van het inloopspreekuur.
    Maandag tot en met vrijdag van 8.15 - 8.45 uur.
     
  Maak telefonisch een afspraak voor het spreekuur
    (076) 541 84 44
     
  Maak een afspraak voor het telefonisch spreekuur
    (076) 541 84 44
     
Wrattenspreekuur 
In de praktijk is permanent stikstof aanwezig, zodat wratten op elk gewenst moment behandeld kunnen worden. Vanzelfsprekend gelden hiervoor de reguliere praktijktijden: u bent welkom op het inloopspreekuur of u maakt een afspraak. Meldt u vooraf even aan de assistente dat u voor een wrat(ten)behandeling komt.


Huisbezoek
Huisbezoeken worden meestal afgelegd aan het einde van de ochtend. Omdat er in de praktijk echter betere onderzoeks- en behandelmogelijkheden zijn verdient het in de meeste gevallen de voorkeur om toch naar de praktijk te komen. De huisarts bepaalt zelf of er een indicatie tot het afleggen van een huisbezoek is.


Verhindering
Het is voor een huisartsenpraktijk vervelend als een patiënt niet op een afspraak verschijnt. Om het aantal niet-nagekomen afspraken te verminderen, is er een ‘wegblijf-tarief’. Als wij met u een afspraak hebben gemaakt dan rekenen we op uw komst. Mocht u verhinderd zijn, wilt u de afspraak dan 24 uur van tevoren afzeggen? Is de afspraak niet tijdig afgezegd (ongeacht de reden), of verschijnt u zonder bericht niet op de afspraak, dan brengen wij het consult bij u in rekening. U krijgt dan van ons een nota thuis gestuurd. 


Het wegblijftarief is vastgesteld op € 15,- voor een consult en € 25,- voor een dubbel consult. Consulten bij onze praktijkondersteuner somatiek zijn vaak enkel en bij de praktijkondersteuner GGZ zijn het altijd dubbel consulten. Deze rekening wordt niet door de zorgverzekeraar vergoed en dient u zelf te betalen.


Telefonisch spreekuur 
Een telefonisch spreekuur heeft deze praktijk niet, omdat dit een overbelasting van de telefoonlijnen tot gevolg heeft. Wel bestaat de mogelijkheid om via de assistente iets voor te leggen aan de huisarts. De assistente zal u dan vragen om op een later tijdstip terug te bellen, zodat zij uw vraag of probleem adequaat kan beantwoorden. 

Behalve in zeer dringende gevallen is het niet mogelijk om de huisarts tijdens zijn spreekuur te storen. In voorkomende gevallen is hij echter wel bereid om u terug te bellen.

 

Huisbezoek


 

Huisbezoek


 

Huisbezoek


Het huisbezoek is bedoeld voor mensen die fysiek niet naar het gewone spreekuur kunnen komen, omdat zij bijvoorbeeld te ziek, (tijdelijk) gehandicapt of slecht ter been zijn. Het huisbezoek is niet bedoeld voor mensen die geen tijd hebben om naar het gewone spreekuur te komen. Een huisbezoek dient u vóór 9.30 uur te hebben aangevraagd bij de assistente. Wij verzoeken u om, als het maar enigszins mogelijk is, om naar de praktijk te komen. De behandelingsmogelijkheden zijn hier veel groter dan bij u thuis. Uw huisarts kan u dan beter en sneller helpen. 
Praktijktijden
De praktijk is op maandag, woensdag, donderdag en vrijdag geopend van 08.00 tot 17.00 uur, op dinsdag van 08.00 tot 12.30 uur.


Inloopspreekuur
Maandag t/m vrijdag van 08.15 tot 08.45 uur. Het inloopspreekuur is bedoeld voor zaken die weinig tijd en onderzoek vragen. Meldt u zich bij binnenkomst s.v.p. eerst even bij de assistente.


Afspraakspreekuur
Maandag t/m vrijdag vanaf 09.45 uur. Beltijden: van 08.00 tot 11.00 uur. Huisbezoek vóór 11.00 uur aanvragen.

Afspraken maken wij middels het zogenaamde Advanced Progress model. Dat houdt in dat afspraken uitsluitend voor diezelfde dag gemaakt kunnen worden, met uitzondering van afspraken voor ingrepen en voor het maken van uitstrijkjes in het kader van het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker.

Het grote voordeel van Advanced Progress is dat iedereen die belt (meestal) dezelfde dag nog gezien kan worden: deze praktijk kent dus geen wachttijd!

Alle afspraken worden bovendien aaneengesloten gemaakt: wanneer u belt reserveert de assistente het eerst beschikbare tijdstip voor u. Als u bij het maken van de afspraak aangeeft meer tijd nodig te hebben, houdt de assistente daar rekening mee in de agenda.
Het Huisartsenteam Frankenhuis Waarneming
Spoed (076) 541 84 44 (1) Praktijk (076) 541 84 44
Adres Arenberglaan 229
4822 ZN Breda
Kaart
Huisarts(en) R. Frankenhuis